Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)

   Ce 4/4 401–422, 423–452

Nr. * + Verbleib Bemerkungen
Ce 4/4 401 07.04.1948 12.01.1999 ++   
Ce 4/4 402 24.04.1948 08.09.1999 ++    
Ce 4/4 403  05.06.1948 15.08.1996 ++   
Ce 4/4 404  18.06.1948 09.09.1999 ++   
Ce 4/4 405 09.07.1948 08.09.1999 ++   
Ce 4/4 406  22.07.1948 09.09.1999 ++   
Ce 4/4 407 21.08.1948 15.08.1996 ++   
Ce 4/4 408 31.08.1948 08.09.1999 ++   
Ce 4/4 409 13.09.1948 15.08.1996 ++  Zeitweise Ganzwerbung
Ce 4/4 410 25.09.1948 09.09.1999 ++   
Ce 4/4 411 02.10.1948 31.12.2000 ++   
Ce 4/4 412 22.10.1948 08.09.1999 Wagenkasten an Baugeschäft Musfeld
2008: ++
Zeitweise Ganzwerbung
Ce 4/4 413  23.10.1948     historisches Fahrzeug (seit 2003: Partytram)

Zeitweise Ganzwerbung
Ce 4/4 414  04.12.1948 09.09.1999 ++   
Ce 4/4 415  22.12.1948  09.05.1997 ++   
Ce 4/4 416  25.03.1949 08.01.1997 ++   
Ce 4/4 417  26.04.1949 15.04.1997 ++   
Ce 4/4 418  11.05.1949 27.12.1996 ++   
Ce 4/4 419 22.05.1949 31.12.2000 An Privat nach Bübingen (DE)  
Ce 4/4 420  13.06.1949 05.02.1997 ++  Zeitweise Ganzwerbung
Ce 4/4 421 01.07.1949 15.04.1997 ++   
Ce 4/4 422  10.08.1949 05.08.1999 ++   
         
Ce 4/4 423  11.10.1950 15.04.1997 ++  
Ce 4/4 424  06.11.1950  17.06.1999 ++   
Ce 4/4 425  24.11.1950 07.06.1999 ++  Zeitweise Ganzwerbung
Ce 4/4 426  08.12.1950 25.02.2000 ++  Zeitweise Ganzwerbung
Ce 4/4 427  21.12.1950 28.06.2000 ++   
Ce 4/4 428  04.01.1951 15.03.1999 ++  Zeitweise Ganzwerbung
Ce 4/4 429  19.01.1951 08.09.1999 ++  Zeitweise Ganzwerbung
Ce 4/4 430  29.01.1951 08.09.1999 ++   
Ce 4/4 431  06.02.1951 24.03.2000 ++   
Ce 4/4 432  22.02.1951 27.12.1996 ++   
Ce 4/4 433  01.03.1951 05.03.1999 ++   
Ce 4/4 434  16.03.1951 25.07.2001 ++   
Ce 4/4 435  28.03.1951 02.03.2001 ++   
Ce 4/4 436  04.04.1951 27.12.1996 ++   
Ce 4/4 437  18.04.1951 09.09.1999 ++   
Ce 4/4 438  02.05.1951 27.12.1996 ++   
Ce 4/4 439  23.05.1951 15.08.1996 ++   
Ce 4/4 440  05.06.1951 27.12.1996 ++   
Ce 4/4 441  15.06.1951  27.12.1996 ++   
Ce 4/4 442  02.07.1951  27.12.1996 ++   
Ce 4/4 443  21.07.1951  27.12.1996 ++  Zeitweise Ganzwerbung
Ce 4/4 444  07.08.1951 13.06.2001 ++   
Ce 4/4 445  28.08.1951 08.09.1999 ++  Zeitweise Ganzwerbung
Ce 4/4 446  12.09.1951 27.12.1996 ++   
Ce 4/4 447  22.09.1951 05.03.1998 ++  Zeitweise Ganzwerbung
Ce 4/4 448  02.10.1951 27.12.1996 ++   
Ce 4/4 449  20.10.1951  03.07.2001 ++   
Ce 4/4 450  02.11.1951 13.07.2001 ++   
Ce 4/4 451  24.11.1951 10.07.2001 ++   
Ce 4/4 452  20.12.1951 14.08.2001 ++   

 

Zurück zum Typenblatt     Fahrzeugporträts

 

Aktualisiert am 04. September 2016