Baselland Transport AG (BLT)

MB Sprinter City 21+22, 23+24, 25 (2007–)

Nr. Kennz. Anm Abm Verbleib Bemerkungen
21 BL 167 970 2007      
22 BL 167 997 2007      
           
23 BL 6807 2015      
24 BL 6749 2015      
           
25 BL 205 094 2017      

 

Zurück zum Typenblatt     Fahrzeugporträts 

 

Aktualisiert am 11. September 2017