Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)

   Saurer 4BPO BL 7+8 (später 3+4) (1931–1958)

Nr. Kennz. Anm Abm Verbleib Bemerkungen
7 k. A.
(ab 1933 BS 1807,
ab 1947 BS 1803)
1931 1957 an Max Schlemmer & Co. ab 1947 Nr. 3
8 4511 A
(ab 1933 BS 1808,
ab 1947 BS 1804)
1931 1958 an Ciba (Nr. 3) ab 1947 Nr. 4

 

Zurück zum Typenblatt     Fahrzeugporträts

 

Aktualisiert am 09. Dezember 2012