Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)

   MB O 305 G 701–709, 710–721 (1983–2005)

Nr. Kennz. Anm Abm Verbleib Bemerkungen
701 BS 3201 1983 2000 an Siletina Târgu Mures (RO) (Nr. 19)

2005: +, anschliessend ++
 
702 BS 3202  1983  2005 an Siletina Târgu Mures (RO) (Nr. 17II)  
703 BS 3203  1983  2005 vermutl. Export Osteuropa  
704 BS 3204  1983  2005 an tl (Nr. 619)

Herbst 2006: +, anschliessend ++
 
705 BS 3205  1983  2000 an Siletina Târgu Mures (RO) (Nr. 13)  
706 BS 3206  1983  2000 an Siletina Târgu Mures (RO) (Nr. 16)  
707 BS 3207  1983  2000 an Siletina Târgu Mures (RO) (Nr. 11)  
708 BS 3208  1983  2000 an Siletina Târgu Mures (RO) (Nr. 15)  
709 BS 3209  1983  2001 Export Kaliningrad (RUS)  
           
710 BS 3210  1983  2001 als ETS an Zwischenhändler, möglicherweise ++  
711 BS 3211 1983  2000 an Siletina Târgu Mures (RO) (Nr. 17I)

2007: ++
 
712 BS 3212  1984  2000 an Siletina Târgu Mures (RO) (Nr. 14)  
713 BS 3213  1984  2001 Export Kaliningrad (RUS) (Nr. 05)  
714 BS 3214  1984  2000 an Siletina Târgu Mures (RO) (Nr. 12I)

vor 12.2007: +, anschliessend ++
 
715 BS 3215  1984  2000 an Siletina Târgu Mures (RO) (Nr. 18)

vor 05.2005: +, anschliessend ++
 
716 BS 3216  1984  1999 an Siletina Târgu Mures (RO) (Nr. 20)  
717 BS 3217  1984 2001 vermutl. Export Kaliningrad (RUS)  
718 BS 3218  1984  2001 Export Kaliningrad (RUS) (Nr. 06)  
719 BS 3219  1984  2001 Export Kaliningrad (RUS) (ohne Nr.)  
720 BS 3220  1984  2005 an Siletina Târgu Mures (RO) (Nr. 12II)  
721 BS 3221  1984 2005 an tl (Nr. 618)

12.2006: +, anschliessend ++
 

 

Zurück zum Typenblatt     Fahrzeugporträts

 

Aktualisiert am 04. September 2016