Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)

   FBW B51U 48–52, 53–66, 67, 68–77 (1965–2000)

Nr. Kennz. Anm Abm Verbleib Bemerkungen
48 BS 1948
(ab 1991 BS 366U)
1965 1991 2008: an Ass. RétroBus Léman ab 1983: Abschleppwagen und Fahrleitungsenteiser
49 BS 1949 1965 1983 an Auto AG, Lenk

um 1996: ++
 
50 BS 1950 1965 1983 an Auto AG, Lenk (ohne Nr.)

2001: an Privat

2003: ++
 
51 BS 1951 1965 1983 an AFA (Nr. 2)

1995: Export Niederlande

2006/07: ++
 
52 BS 1952 1965 1983 an AFA (Nr. 1)

um 1997: an Privat, später ++
 
           
53 BS 1953 1966 1996 Export Osteuropa Herbst 1995: Remisiert nach Kollision
54 BS 1954 1966 1996 Export Ruse (BG) (Nr. 54)  
55 BS 1955 1966 1996 Export Osteuropa  
56 BS 1956 1966 1996 Export Ruse (BG) (Nr. 56)  
57 BS 1957 1966 1996 Export Osteuropa  
58 BS 1958 1966 1996 Export Ruse (BG) (Nr. 58)  
59 BS 1959 1967 1996 Export Osteuropa  
60 BS 1960 1967 1996 Export Osteuropa  
61 BS 1961 1967 1996 Export Ruse (BG) (Nr. 61)  
62 BS 1962 1967 1996 Export Osteuropa  
63 BS 1963 1967 1996 Export Osteuropa  
64 BS 1964 1967 1996 Export Osteuropa  
65 BS 1965 1967 1996 Export Osteuropa  
66 BS 1966 1967 1996 Export Osteuropa  
           
67 BS 1967 1967 2000 Export Odorheiul Secuiesc (RO) (Nr. 67)  
           
68 BS 1968 1969 1999 an R.A.G.C.P.S. Săcele (Nr. 68)  
69 BS 1969  1969 1999 an R.A.G.C.P.S. Săcele (Nr. 69)  
70 BS 1970 1969 1999 Export Odorheiul Secuiesc (RO) (Nr. 70)  
71 BS 1971 1969 1997 2000: Export Osteuropa ab 1997: ETS
72 BS 1972 1969 1999 Export Odorheiul Secuiesc (RO) (Nr. 72)  
73 BS 1973 1969 2000 an Privat (ETS)

2008: ++
 
74 BS 1974  1969 1999 an R.A.G.C.P.S. Săcele (Nr. 74)  
75 BS 1975  1969  2000 an Privat (Nr. 75)  
76 BS 1976  1970 1999 Export Osteuropa  
77 BS 1977  1970  2000 Export Odorheiul Secuiesc (RO) (Nr. 77)

um 2006: ++ 
 

 

Zurück zum Typenblatt     Fahrzeugporträts

 

Aktualisiert am 04. September 2016