Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)

   FBW 51UV 23, 24–29 (1954–1980)

Nr. Kennz. Anm Abm Verbleib Bemerkungen
23 BS 1855
(ab 1955 BS 1923)
1954 1980 ++  
24 BS 1924 1955 1980 an Auto AG, Lenk (Nr. 24)

um 1985: +
 
25 BS 1925 1955 1980 an Privat  
26 BS 1926 1956 1980 an Privat

2003: ++
 
27 BS 1927 1956 1980 ++  
28 BS 1928 1956 1980 an Auto AG, Lenk (Nr. 28)

1986: ++
 
29 BS 1929 1956 1980 an Auto AG, Lenk (Nr. 29)

um 1985: +
 

 

Zurück zum Typenblatt     Fahrzeugporträts

 

Aktualisiert am 04. September 2016