Birseckbahn AG (BEB)

   Be 4/6 101–108 (1971–)

Nr. Ü + Verbleib Bemerkungen
Be 4/6 101 09.11.1971  –> 1974 BLT (Be 4/6 101)  
Be 4/6 102 21.12.1971  –> 1974 BLT (Be 4/6 102)  
Be 4/6 103 31.12.1971 –> 1974 BLT (Be 4/6 103) 1974: Versuchs-Signet in Blau am A-Wagen
Be 4/6 104 31.12.1971  –> 1974 BLT (Be 4/6 104)  
Be 4/6 105 01.02.1972  –> 1974 BLT (Be 4/6 105)  
Be 4/6 106 24.02.1972 –> 1974 BLT (Be 4/6 106) 06.1974: Versuchseinsatz in Zürich (Lärmmessfahrten)
Be 4/6 107 15.03.1972  –> 1974 BLT (Be 4/6 107)  
Be 4/6 108 13.04.1972  –> 1974 BLT (Be 4/6 107) 07.1972: Versuchseinsatz in Genf (Linie 12)

 

Zurück zum Typenblatt     Fahrzeugporträts

 

Aktualisiert am 09. Dezember 2012