Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)

   MB O 530 G CNG Citaro FL 701–720, 721–728 (2008–)

Nr. Kennz. Anm Abm Verbleib Bemerkungen
701 BS 6660 2008      
702 BS 6661 2008      
703 BS 6662 2008      
704 BS 6663 2008      
705 BS 6664 2008      
706 BS 6665 2008      
707 BS 6666 2008      
708 BS 6667 2008      
709 BS 6668 2008      
710 BS 6669 2008      
711 BS 6670 2008      
712 BS 6671 2008      
713 BS 6672 2008      
714 BS 6673 2008      
715 BS 6674 2008      
716 BS 6675 2008      
717 BS 6676 2008      
718 BS 6677 2008      
719 BS 6678 2008      
720 BS 6679 2008     Zeitweise Ganzwerbung
           
721 BS 6680 2010      
722 BS 6681 2010     Zeitweise Ganzwerbung
723 BS 6682 2010      
724 BS 6683 2010      
725 BS 6684 2010      
726 BS 6685 2010     Zeitweise Ganzwerbung
727 BS 6686 2010      
728 BS 6687 2010     Zeitweise Ganzwerbung

 

Zurück zum Typenblatt     Fahrzeugporträts

 

Aktualisiert am 04. September 2016