Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)

   Saurer 4BPO 12+13 (später 52+53/352+353) (1941–1958)

Nr. Kennz. Anm Abm Verbleib Bemerkungen
12
 
BS 1842
(bis 1951)
1941  1958 ++ Chassis von Autobus Nr. 2

ab 1947/48 Nr. 52, ab 1956 Nr. 352
13 BS 1843
(bis 1951)
1942  1958 ++ Chassis von Autobus Nr. 4

ab 1947/48 Nr. 53, ab 1956 Nr. 353

 

Zurück zum Typenblatt     Fahrzeugporträts

 

Aktualisiert am 09. Dezember 2012