Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)

   FBW 91GTS 911–920 (1975–2000)

Nr. Kennz. Anm Abm Verbleib Bemerkungen
911 1975 2000 an RATB Brasov (Nr. 911)

2004: + (ETS)
2006: ++
1988: Revision Umlackierung BVB-Grün.
912 1975 2000 an RATB Brasov (Nr. 912)

vor 2002: + (ETS)
um 2005: ++
1988: Revision Umlackierung BVB-Grün.
913 1975 2000 an RATB Brasov (Nr. 913)

um 2005: ++
1989: Revision Umlackierung BVB-Grün.
914 1975 2000 an RATB Brasov (Nr. 914)

2003: ++ (nach Kollision)
1989: Revision Umlackierung BVB-Grün.
915 1975 2000 an RATB Brasov (Nr. 915)

um 2005: ++
1989: Revision Umlackierung BVB-Grün.
916 1975 2000 an RATB Brasov (Nr. 916)

vor 2002: + (ETS)
um 2005: ++
1990: Revision Umlackierung BVB-Grün.
917 1975 2000 an RATB Brasov (Nr. 917)

um 2005: ++
1990: Revision Umlackierung BVB-Grün.
918 1975 2000 an RATB Brasov (Nr. 918)

2009: ++
1990: Revision Umlackierung BVB-Grün.
919 1975 2000 an RATB Brasov (Nr. 919)

2009: ++
1990: Revision Umlackierung BVB-Grün.
920 1975 2000 an RATB Brasov (Nr. 920)

2009: ++
1991: Revision Umlackierung BVB-Grün.

 

Zurück zum Typenblatt     Fahrzeugporträts

 

Aktualisiert am 04. September 2016