Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)

   Be 4/6 6001–6017 FLEXITYBasel (2016–)

Nr. * + Verbleib Bemerkungen
Be 4/6 6001 2016     01.09.2016: Ankunft in Basel
Be 4/6 6002        
Be 4/6 6003        
Be 4/6 6004        
Be 4/6 6005        
 Be 4/6 6006        
 Be 4/6 6007        
 Be 4/6 6008        
 Be 4/6 6009        
 Be 4/6 6010        
 Be 4/6 6011        
 Be 4/6 6012        
 Be 4/6 6013        
 Be 4/6 6014        
 Be 4/6 6015        
 Be 4/6 6016        
 Be 4/6 6017        

 

Zurück zum Typenblatt     Fahrzeugporträts    

 

Aktualisiert am 17. April 2017